aOra Nail Art

MANIKURA

 K L A S I Č N A M A N I K U R A : 8 0 K N
Tretman se sastoji od oblikovanja nokta rašpicom, uklanjanja viška kitikule te njege koja
ostavlja visoki sjaj na noktu.
K L A S I Č N A M A N I K U R A + L A K I R A N J E : 1 0 0 K N
Tretman se sastoji od oblikovanja nokta rašpicom, uklanjanja viška kutikule te njege sa sjajem
i lakiranja klasičnim lakom.

TRAJNI LAK

M A N I K U R A + T R A J N I L A K : 1 70 K N

Tretman se sastoji od manikure kojom se priprema nokat za lakiranje; treba pogurati i ukloniti
višak kutikule, oblikovati nokte u željeni oblik te skratiti na željenu dužinu.
Namijenjen je 
klijenticama s prirodno kvalitetnim i čvrstim noktima.
Trajnost na noktima je od 2 do 4 tjedna.

Na slabim noktima sklonim listanju i pucanju trajnost je kraća. Prije nanošenja trajnog laka
manikura je obavezna. Trajni lak nanosi se na prirodne nokte, na način da se stavlja bazni lak,
2 sloja željene boje i završni sjaj. Svaki sloj suši se u LED lampi.

S K I D A N J E T R A J N O G L A K A + N O V I T R A J N I L A K : 1 5 0 K N

Tretman uključuje skidanje trajnog laka, oblikovanje nokta rašpicom, uklanjanje viška kutikule
te njege sa visokim sjajem.
* Našim vjernim klijenticama ne naplaćujemo skidanje našeg trajnog laka.

S K I D A N J E T R A J N O G L A K A + K L A S I Č N A M A N I K U R A : 1 0 0 K N

Tretman uključuje skidanje trajnog laka, oblikovanje nokta rašpicom, uklanjanje viška kutikule
te njege sa visokim sjajem

P O P R A V A K T R A J N O G L A K A : 2 0 K N ( P O N O K T U )
Tretman uključuje popravak okrhnutog laka ili oštećenja boje uslijed pucanja ili listanja.

Svaki tretman noktiju pravi je SPA doživljaj.

UKLJUČUJE: Peeling za ruke OYB Body Scrub te njegu OYB Firming Shea Nut Body Butter.

Rezervacija termina:

091 2777 753

Rezervacija termina:

lounge@aora.hr

više informacija

???

” Snaga žene je

izvor njene ljepote. “