NARUČIVANJE ONLINE 

NARUČIVANJE I KUPOVANJE PUTEM AORA WEBSHOPA  


NAPOMENA:
   Usluge aora webshopa mogu koristiti samo osobe starije od 18 godina. 


UVJETI KUPNJE
 

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, povrata i reklamacije robe ponuđene na našim stranicama.  

– Isporučitelj (Prodavatelj) je A.O.R. d.o.o. (Tomislavova 11, 10 000 Zagreb, OIB:00986410747tel: +385 015509-771, email: info@aora.hr) 

– Kupac (potrošač) robe posjetitelj je webshopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) i pošalje narudžbu prodavatelju.  

– Izražene su cijene maloprodajne s PDV-om. 

– Valuta je Hrvatska kuna (kn). 

NARUČIVANJE 

 

Proizvodi se naručuju kreiranjem web narudžbe (stavljanjem u “košaricu”) na stranicama webshopa. 

Pokraj svakog artikla postoji opcija „DODAJ U KOŠARICU“. 

Kada željeni artikl dodate u košaricu otvorit će se prozor u kojem ćete moći odabrati količinu artikala.

Ako ste u košaricu dodali krivi artikl, postoji opcija „OBRIŠI“ kojom artikl možete maknuti iz košarice. 

U istom prozoru postoji i opcija “ISPRINTAJ KOŠARICU”. Ako imate pisač koji je spojen s računalom, košaricu s artiklima i njihovim statusom možete odmah isprintati. 

U prozoru postoji i opcija „POŠALJI PRIJATELJU“. Putem te opcije odabranim osobama prosljeđujete sadržaj svoje košarice. 

Možete odabrati opciju „NASTAVI KUPOVINU“ i nastaviti pregledavati webshop. U košaricu možete ubacivati nove artikle po proceduri jednakoj onoj kojom ste odabrali prvi artikl. 

Kada sve artikle koje želite kupiti ubacite u svoju košaricu, možete je pregledati pritiskom na opciju “MOJA KOŠARICA”, koja se nalazi u gornjem desnom dijelu aora webshopa. Ako ste odabrali sve što vam je potrebno, klinite na opciju “NAPLATA”. 

Ako se po dolasku na stranicu niste prijavili, sada će se otvoriti stranica za prijavu na webshop. 

Ako ste novi kupac, slijedite proceduru za prijavu na aora webshop. Ukoliko ste već kupovali kod nas, u predviđena mjesta upišite vašu e-mail adresu i šifru. 

Nakon upisivanja podataka potrebnih za prijavu, potvrdite svoju prijavu klikom na opciju “PRIJAVI ME”. 

Ako pošiljku treba dostaviti na adresu naznačenu u korisničkim podacima, pritisnite opciju “DOSTAVI NA OVU ADRESU”. Ako želite da pošiljka bude poslana na neku drugu adresu, odaberite opciju “DODAJ NOVU ADRESU”. Kada dodate novu adresu, moći ćete odabrati adresu na koju će pošiljka biti poslana. 

Ako želite da pošiljka bude poslana na adresu koja nije vaša adresa stanovanja, otvorit će se prozor “ADRESA ISPORUKE RAČUNA”. U tom prozoru možete odabrati adresu na koju će biti dostavljen račun. Ova je opcija vrlo praktična ako artikl kupujete kao rođendanski poklon. 

Nakon što završite s dosadašnjom procedurom kliknite na opciju “DALJE”. 

Pritiskom na opciju „DALJE“ otvorit će vam se opcije plaćanja. 

Možete odabrati plaćanje karticom ili virmanom. 

Plaćanje virmanom vrši se putem banaka, pošte ili sličnih ustanova.  

Plaćanje karticom odnosi se na kreditne kartice. 

Ako imate dvojbe oko plaćanja karticom, aora webshop ima certifikat sigurnosti prikazan uz svaki artikl. Plaćanje karticom u aora webshopu potpuno je sigurno te ne postoji opasnost od curenja ili krađe podataka. 

Plaćati možete VISA, MASTERCARD, DINERS, MAESTRO i AMEX karticama. 

Kad izaberete karticu kojom ćete plaćati, potrebno je upisati IME i PREZIME s kartice, broj kartice, i datum (mjesec i godina) do kojeg je kartica aktivna. 

Nakon toga možete odabrati opciju „DALJE“. 

Ako odaberete opciju plaćanja virmanom, možete odmah odabrati opciju “DALJE”. Bit ćete preusmjereni na stranicu “POTVRDA”. Na toj stranici dobro provjerite jeste li unijeli točne informacije. 

Ako primijetite pogreške, sadržaj svakog polja možete promijeniti biranjem opcije “PROMIJENI”. Tada ćete moći promijeniti neispravno unesene podatke. 

Nakon što provjerite ispravnost podataka odaberite opciju “NARUČI” ako želite završiti proces i naručiti artikle ili opciju “ODUSTANI” ako ste se predomislili. 

Nakon što odaberete opciju “NARUČI”, otvorit će se prozor s porukom “Vaša narudžba je zaprimljena. O statusu vaše narudžbe bit ćete obaviješteni e-mailom.” 

Ako želite, narudžbu možete isprintati. 

Na vašu e-mail adresu stići će poruka s predmetom “aora-Potvrda Vaše Narudžbe”, što znači da je vaša narudžba zaprimljena.  

Kada aora isporuči vašu pošiljku, na mail će vam stići poruka s predmetom “aora-Status Vaše narudžbe”. U toj ćete poruci dobiti informaciju da je pošiljka krenula prema adresi koju ste naznačili kao adresu za dostavu kupljenih artikala. 

Ako prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, isporučit će raspoložive te o tome obavijestiti kupca e-mailom odnosno telefonom zajedno sa informacijom o dostupnosti i predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda. Ako proizvode nije moguće naknadno isporučiti, za neisporučene proizvode kupoprodajni se ugovor automatski raskida. 

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari sukladno pozitivnim propisima, posebice sukladno Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.  

 

DOSTAVA 

Uvjeti dostave: 

Naručena roba dostavlja se do ulaza u stambeni objekt. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Roba se dostavlja na području cijele Hrvatske koje pokriva COD-Express dostavna služba. 

Način dostave: slanje pošiljaka kurirskom službom COD-Express unutar RH, rok isporuke unutar RH od dana dostave maila kupcu (potvrda kupovine), rok za pripremu i otpremu paketa 3 radna dana, dostava pripremljene i poslane pošiljke 3-5 radnih dana, ovisno o adresi dostave, slanje pošiljaka COD-Express zvan RH, rok isporuke izvan RH od dana dostave maila kupcu potvrde kupovine, vrijeme za pripremu i otpremu paketa 3 radna dana, dostava pripremljene i poslane pošiljke ovisi o adresi dostave prema uvjetima kurirske službe 

Troškovi dostave:

Dostava na području grada Zagreba je besplatna.
Izvan grada Zagreba, cijena dostave paketa vrijednosti do 200,00 kn – 35,00 kn ,
a za narudžbe iznad 200,00 kn – besplatna.
Dostava izvan RH prema važećem cjeniku kurirske službe COD-Express.

 

PLAĆANJE 

Naručene proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), kupac će prodavatelju platiti kreditnom karticom ili virmanskom uplatom na internetskoj stranici prodavatelja preko WsPay putem American Express, Diners, Visa, MasterCard ili Maestro karticama. U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova. 

POTROŠAČKIPRIGOVORI 

Vaše prigovore kao i pohvale, prijedloge i pitanja možete uputiti: poštom na adresu A.O.R. d.o.o., Tomislavova 11, 10 000 Zagreb; na mail: reklamacije@aora.hr ili predati u našem prodajnom prostoru. 

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJENOG NA DALJINU 

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte te putem obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: (a) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora; (b) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki; (c) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu je potrebno poslati isključivo kurirskom službom na adresu A.O.R. d.o.o. 10 000 Zagreb, Tomislavova 11, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je: 

 

  1. ugovor o uslugama prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu, koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora
  3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu
  4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
  7. kupac posebno zahtijevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je kupac izrijekom zahtijevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna zaobavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

UVJETI POVRATA – UMANJENJE VRIJEDNOSTI PROIZVODA 

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. 

Zbog toga A.O.R. preporuča svojim kupcima: 

– dobro pogledajte karakteristike proizvoda koje su navedene u ponudi na internetskoj stranici aora.hr prilikom izbora proizvoda  

– ako je ambalaža oštećena, nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati u A.O.R. d.o.o. jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom 

– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda. 

– pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, uslijed transporta ili krivog skladištenja proizvod je ogreben), što prije obavijestite A.O.R. d.o.o. i vratite proizvod bez korištenja, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda 

– ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost artikla, pažljivo pregledajte upute) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda  

OPĆI JAMSTVENI UVJETI 

A.O.R. d.o.o. obavezuje se isporučiti robu s kompletnom dokumentacijom i pripadajućom joj ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera. 

Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je uz neispravnu komponentu priložiti sav potreban pribor koji je s robom, kao njen pripadak, dobiven pri kupovini iste (kablovi, i/ili shield i sl.; ostali pribor koji dolazi uz kupljenu robu) te kopiju računa kojom se potvrđuje kupnja. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda. 

Zamjena dijelova prije provjere ispravnosti navedenih nedostataka nije moguća ako u cjeniku za navedenu grupaciju artikala nije drugačije navedeno (npr. u slučaju reklamacije artikl se zamjenjuje 1 za 1 u garantnom roku). Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije nepropisno zapakirane ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu A.O.R. d.o.o. neće preuzeti, već će biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku. Ako se prema proizvodu ne odnosite kao vlasnik, a njime niste zadovoljni, moguće ga je vratiti ili zamijeniti u roku 8 dana prolazeći proceduru namijenjenu za takve postupke. Poklonjeni artikli dobiveni u A.O.R. d.o.o. nemaju jamstvo.  

Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje uključeni su i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima. Pravo na ostvarenje jamstva kupac gubi i u slučaju neovlaštenog popravljanja uređaja te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osobe.  

A.O.R. d.o.o. će u dogovoru s kupcem pronaći rješenje za nastalu situaciju. A.O.R. d.o.o. obvezuje se da će jamstvo za robu kupljeno u trgovinama A.O.R. d.o.o. riješiti u primjerenom roku na način da će proizvod biti popravljen ili zamijenjen proizvodom jednakih ili boljih karakteristika koje su bitne i relevantne za tu vrstu proizvoda. Ako dolazi do zamjene proizvoda, kupac dobiva i novo jamstvo s novim proizvodom. 

Prava iz jamstva ne utječu na ostala prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama. 

Za proizvode koje kupci ne podignu, A.O.R. d.o.o. odgovara 30 dana. Nakon isteka 30 dana A.O.R. d.o.o. zadržava pravo naplate ležarine u iznosu od 10 kn + PDV po danu čuvanja nepreuzetog proizvoda. Nakon 60 dana proizvod prelazi u vlasništvo A.O.R. d.o.o. 

A.O.R. d.o.o. uz svaki račun predaje ovaj jamstveni obrazac tj. upute o jamstvu te se sa potpisom na računu kupac slaže s uvjetima kupovine u A.O.R. d.o.o.   

Jamstvo ne vrijedi ako je kvar ili oštećenje uzrokovano: 

– transportom nakon isporuke 

– nestručnim rukovanjem 

– neprimjerenom radnom okolinom 

– neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom, višom silom (potres, poplava, udar groma) 

– zbog rabljenosti samog artikla (vidljiva oštećenja od mogućih udaraca, ispadanja, itd.) 

– ukoliko A.O.R. d.o.o. utvrdi da je potrošeno više od 2/3 proizvoda. 

 

 JAMSTVO VRIJEDI ISKLJUČIVO UZ PREDOČEN RAČUN ZA KUPLJENU ROBU 

 

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA 

U slučaju spora između kupca i prodavatelja moguće je podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. 

Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača. 

Mirenje pri centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje. 

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijet će odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore. 

 

POTVRDA PRETHODNE OBAVIJESTI 

Prihvaćanjem ovih općih prodajnih i jamstvenih uvjeta potvrđujete da ste primili prethodnu obavijest. 

 
Uživajte u kupovini iz vašega doma. 

 

Vaša aOra